REFLEXVÄST LAGAR & FÖRSLAG


Ny lagstiftning gäller, se till att ha en säkerhetsväst i bilen.

För att öka trafiksäkerheten och förebygga olyckor i samband med ex. motorstopp har en rad länder i Europa lagstiftat om att varje bil ska vara utrustad med minst en Reflekterande Säkerhetsväst certifierad enligt den europeiska standarden EN471/2003.

Länder som redan lagstiftat är:
- ITALIEN lag sedan 2004
- SPANIEN lag sedan 2004
- PORTUGAL lag sedan 2005
- ÖSTERRIKE lag sedan 2005
- BELGIEN lagförslag 2005
- TYSKLAND lag all yrkestrafik
- Övriga länder väntas följa efter

Beställ dina västar här!
Lagens innehåll ex. Österrike
Nedan en sammanställning av de viktigaste bestämmelserna:


Minst en säkerhetsväst måste medföras.
Förare av tre-eller fyrhjuligt motorfordon måste medföra en säkerhetsväst i fordonet.
Vem måste ha säkerhetsvästen på sig?
Skyldigheten att medföra resp. att ha på sig västen gäller enbart fordonsföraren. Säkerhetsväst krävs på landsväg, motorväg samt motortrafikled.
När måste man ha på sig säkerhetsvästen?
Förare av tre- eller fyrhjuliga motorfordon måste ha på sig en säkerhetsväst i följande fall:
På landsväg: Alltid i sådana fall då en varningstriangel måste placeras ut. Det vill säga om fordonet stannar på körbanan - på en plats på vägen med dålig sikt - vid dålig sikt beroende på väderförhållanden - vid mörker, skymning eller gryning.
På motorväg samt motortrafikleder: Alltid när föraren befinner sig UTANFÖR fordonet på körbanan i körriktningen (stopp på grund av motorkrångel, olycka eller liknande) - ej på motorvägsparkering.
Bestämmelser angående varselklädsel
Viktigt när det gäller varelklädsel är att den har reflekterande och flouriscerande färg samt reflexband enl. normen EN471. Logos, texter eller liknande får endast vara tryckta med liten stil. Tillåtna flouriscerande färger är gul, orangeröd samt röd.

Källa: Länsförsäkringar